CENTRUL DE CONSULTANTA TRANSILVANIA - BRASOV


Politica de securitate date TRANSILVANIA COMPANY

 

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCR?RII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. ANGAJAMENT

Protejarea siguran?ei ?i securit??ii datelor personale este important? pentru TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. , prin urmare, activit??ile desfa?urat de noi sunt īn conformitate cu legisla?ia aplicabil? referitoare la protec?ia siguran?ei datelor ?i la securitatea acestora.

Acest regulament  prezint? modul īn care sunt colectate ?i utilizate aceste informa?ii, precum ?i condi?iile de utilizare ale informa?iilor cu caracter personal.

2. PRINCIPIILE PRELUCR?RII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bun? credin?? ?i īn conformitate cu dispozi?iile legale īn vigoare;

2.2. Datele cu caracter personal sunt colectate numai īn scopuri bine determinate, explicite ?i legitime, iar prelucrarea ulterioar? nu va fi incompatibil? cu aceste scopuri;

2.3. Datele cu caracter personal se colecteaz? īn conformitate cu drepturile persoanei vizate prev?zute de Regulamentul UE nr. 679/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

2.4. Se vor lua m?surile necesare (?tergerea sau rectificarea lor)  cu privire la datele inexacte sau incomplete din punct de vedere la scopului īn care sunt colectate ?i pentru care vor fi prelucrate;

2.5. Se vor lua m?surile tehnice ?i organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal, īmpotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modific?rii, dezv?luirii sau accesului neautorizat.

3. SCOPUL UTILIZ?RII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. va colecta, utiliza ?i furniza datele personale oferite numai pentru realizarea scopurilor īn care au fost colectate.

4. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Pentru a proteja datele personale de distrugere accidental? sau ilegal?, de pierderea sau alterarea acestora ?i de accesul unor persoane neautorizate, TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. utilizeaz? m?suri de securitate tehnice, organizatorice. Datele personale introduse de utilizator vor fi folosite numai īn scopul declarat al acestei politici. Informa?iile ?i datele din formularele/reclama?iile existente vor fi folosite numai īn scopul declarat al acestei politici.

TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. nu vinde, nu ofer?, nu face schimb de adrese de email ob?inute de la angaja?i, parteneri sau al?i colaboratori, f?r? acordul explicit al acestora.

5. ACOPERIREA CERIN?ELOR MINIME DE SECURITATE

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de c?tre angaja?ii TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. , se vor executa copii de siguran??.

Utilizatorii de date cu caracter personal sunt instrui?i asupra importan?ei men?inerii confiden?ialit??ii acestora, precum ?i cu privire la riscurile pe care le comport? prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru men?inerea securit??ii datelor cu caratcter personal, TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. ia urm?toarele m?suri:

a. interzicerea utiliz?rii de c?tre angaja?i a programelor software care provin din surse nesigure;

b. informarea ?i con?tientizarea angaja?ilor īn privin?a pericolului privind viru?ii informatici;

c. implementarea ?i actualizarea permanent? a unor sisteme automate de devirusare ?i de securitate a sistemelor informatice.

Scoaterea la imprimant? a datelor cu caracter personal se va realiza numai de c?tre angaja?i ?i numai īn scopul precizat de prezentul regulament.

TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. garanteaz? securitatea ?i confiden?ialitatea datelor cu caracter personal g?zduite prin sistemul s?u informatic.

PRELUCRAREA DATELOR

 

1 Informatii generale
1. a) Introducere

Urm?toarea notificare privind protec?ia datelor este conceput? pentru a v? informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale ?i drepturile dvs. privind aceast? procesare īn conformitate cu Regulamentul general privind protec?ia datelor (“RGPD”) ?i legisla?ia local? īn vigoare.

1. b) Operatorul

Noi, OPERATORUL, cu sediul īn ora? Brasov, Sos. Cristianului, nr. 2, jud. Brasov, Romānia, reprezent?m operatorul īn conformitate cu RGPD ?i, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descris? mai jos. Pentru īntreb?ri sau solicit?ri privind prelucrarea datelor, v? rug?m s? contacta?i responsabilul nostru pentru protec?ia datelor, ale c?rui date de contact le pute?i g?si mai jos.

1. c) Responsabil cu protectia datelor

Pute?i contacta responsabilul nostru pentru protec?ia datelor īn orice moment prin completarea unei cereri īn scris depus? la registratura institu?iei sau la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

2. Informa?ii cu privire la Procesare

2. a) Inregistrarea persoanelor vizate

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de īnregistrare a persoanelor vizate ?i, īn cursul viitoarelor tranzac?ii comerciale, īn scopul desf??ur?rii activit??ii de resurse umane / salarizare īncheierii unui contract a c?rui parte este ?i persoana vizat?, furniz?rii de informa?ii prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la, oferte de servicii, cursuri de formare profesionala si evenimente.

Aceast? prelucrare se bazeaz? pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.

2. b) Scopul prelucrarii

Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de īnregistrare a persoanelor vizate ?i īn timpul tuturor achizi?iilor de cursuri ?i servicii, de asemenea, īn scopul desf??ur?rii activit??ii de resurse umane / salarizare īncheierii unui contract a c?rui parte este ?i persoana vizat?, furniz?rii de informa?ii prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la, oferte de servicii, cursuri de formare profesionala si evenimente.

Aceasta include cercetarea de pia??, sondaje de opinie persoane vizate, analize persoane vizate, segmentare persoane vizate ?i realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare ?i activitatea clientului, cump?rarea repetat? a anumitor bunuri ?i datele de cump?rare. De asemenea, v? vom contacta īn aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau po?t?.

In scopurile men?ionate mai sus, datele dvs. vor fi stocate īn baza noastr? de date ?i vor fi īmbog??ite cu date pe care le colect?m din surse publice (ex Registrul Comertului). Aceast? prelucrare se bazeaz? pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar s? ne urm?rim interesele legitime pentru a ne īmbun?t??i serviciile ?i rela?ia cu persoanele vizate, care reprezint? un factor cheie pentru succesul nostru īn afaceri. Datele colectate ?i stocate ne ajut? s? afl?m mai multe despre interesele ?i nevoile dvs. Acest lucru ne permite s? le lu?m īn considerare ?i s? ac?ion?m īn consecin??, adic? prin comunicarea personalizat?.

Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de īnregistrare a persoanelor vizate ?i pe parcursul tuturor tranzac?iilor comerciale viitoare vor fi procesate de noi ?i īn scopul de a v? oferi informa?ii despre campaniile de publicitate ?i de marketing prin po?t? ?i vizite personale. Aceast? prelucrare se bazeaz? pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar s? urm?rim interesele noastre legitime pentru a v? informa despre ofertele ?i serviciile noastre ?i de a extinde rela?ia cu persoane vizate.

Īn cazul īn care ne-a?i dat consim??māntul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a v? furniza informa?iile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax. Aceast? prelucrare se bazeaz? īn mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR. c) Beneficiarii datelor

Pentru a atinge scopurile men?ionate mai sus la punctele 2.a) ?i b), utiliz?m furnizori de servicii, respectiv imputerninci?i conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii no?tri de servicii pentru hosting, platform? ?i servicii de īntre?inere, pentru trimiterea e-mailurilor ?i SMS-urilor, contactarea telefonic? sau imprimarea de materiale publicitare personalizate. Ace?tia sunt furnizori externi de servicii.

Asigur?m, de exemplu, prin reglement?ri contractuale, c? ace?ti furnizori de servicii prelucreaz? date cu caracter personal īn conformitate cu legisla?ia european? privind protec?ia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protec?ie a datelor, chiar dac? datele cu caracter personal sunt transferate īntr-o ?ar? īn care se utilizeaz? īn mod obisnuit un alt nivel de protec?ie a datelor ?i pentru care nu exist? nicio decizie de adecvare a Comisiei UE.

Nu se efectueaz? alte transferuri de date cu caracter personal c?tre al?i destinatari, cu excep?ia cazului īn care de?inem obliga?ia aceasta prin lege. Pentru mai multe informa?ii despre protectia corespunz?toare a transferului interna?ional de date sau a copiei acestora, v? rug?m s? contacta?i ofi?erul nostru pentru protec?ia datelor prin e-mail la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

2. c) Furnizarea Obligatorie/Voluntar? de Date ?i Durata p?str?rii acestora

Furnizarea urm?toarelor date este necesar? pentru a putea īncheia un contract la care ?i dumneavoastr? sunte?i parte, pentru a procesa īnregistrarea clientului ?i a īntocmi formularele legale īn vederea achizi?ion?rii unui produs sau serviciu: persoan? fizic? (numele ?i prenumele clientului, serie ?i num?r act de identitate, adresa de facturare, num?r de telefon) iar pentru persoana juridic? (denumirea companiei, forma juridic?, adresa de facturare, num?rul de telefon al companiei, cod fiscal (īn ceea ce prive?te persoane vizatei din UE: num?r de īnregistrare īn scopuri de TVA), datele de identificare ale unei/unor persoane autorizate pentru transportul produselor, functia persoanei autorizate pentru semnarea documentelor de achizi?ie (de exemplu proprietarul afacerii sau beneficiarul serviciului prestat), dovada existen?ei societatii dvs. Restul datelor colectate īn cadrul procesului de īnregistrare a persoanelor vizate sunt furnizate de dvs. īn mod voluntar. Nu sunteti obliga?i s? ne furniza?i aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerin?? legal? sau contractual? sau o cerin?? necesar? pentru a īncheia un contract.

Dac? nu ne furniza?i aceste date personale, acest lucru nu va avea consecin?e asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate pan? la momentul īncet?rii rela?iei cu clientul cu excep?ia cazului īn care avem obliga?ia legal? de a stoca īn continuare datele dvs. īn scopul de a le prezenta autorit??ilor publice, de exemplu autorit??ilor fiscale. Stocarea ?i transferul datelor dvs. personale c?tre autorit??ile publice īn scopul īndeplinirii unei obliga?ii legale se bazeaz? īn mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

3. Drepturile dumneavoastr?

Ca si persoan? vizat?, pute?i contacta responsabilul nostru pentru protec?ia datelor īn orice moment ?i īn mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact men?ionate mai sus la punctul 1. c) īn vederea exercit?rii drepturilor dvs. īn conformitate cu RGPD.

Aceste drepturi sunt urm?toarele:

  • Dreptul de a primi informa?ii cu privire la prelucrarea datelor ?i o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 RGPD);
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 RGPD);
  • Dreptul de a solicita ?tergerea datelor cu caracter personal ?i, īn cazul īn care datele cu caracter personal au fost f?cute publice, transmiterea informa?iilor referitoare la solicitarea de ?tergere c?tre al?i operatori (dreptul de ?tergere, articolul 17 RGPD);
  • Dreptul de a solicita restric?ionarea prelucr?rii datelor (dreptul la restric?ionare a proces?rii, articolul 18 RGPD);
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizat? īntr-un format structurat, utilizat īn mod obi?nuit ?i mecanolizibil ?i de a solicita transmiterea acestor date c?tre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 RGPD);
  • Dreptul de a se opune prelucr?rii datelor cu inten?ia de a īnceta prelucrarea (dreptul la obiec?ie, articolul 21 RGPD);
  • Dreptul de a retrage oricānd un consim??mānt dat īn vederea opririi unei prelucr?ri a datelor care se bazeaz? pe consim??māntul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucr?rii pe baza consim??māntului acordat īnainte de retragere (dreptul de retragere a consim??māntului, articolul 7 RGPD);
  • Dreptul de a depune o plāngere la o autoritate de supraveghere dac? considera?i c? prelucrarea datelor este o īnc?lcare a RGPD (dreptul de a depune o plāngere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 RGPD).

Datorit? posibilelor modific?ri ale legisla?iei, o modificare a acestor notific?ri privind protec?ia datelor poate deveni necesar?. Īn acest caz, v? vom informa despre astfel de modific?ri. Īn m?sura īn care modific?rile afecteaz? o prelucrare care se bazeaz? pe consim??māntul dvs., v? vom solicita un nou consim??mānt, dac? este necesar.

 

Prezentul Regulament intr? īn vigoare azi, 25.05.2018 si il puteti descarca de la urmand aceasta adresa. Pentru mai multe informatii sau cereri in legatura cu protectia datelor, puteti sa ne contactati la aceasta adresa de email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Firmele din cadrul Centrului de Consultanta Transilvania sunt marci inregistrate. Reproducerea continutului acestui site fara acordul nostru este strict interzisa. Acest site folose?te cookies. Navigānd īn continuare, v? exprima?i acordul asupra folosirii cookie-urilor. Puteti afla mai multe detalii despre cookies aici.

Am inteles si accept.