CENTRUL DE CONSULTANTA TRANSILVANIA - BRASOV


Curs reprezentantul lucratorilor si / sau angajatilor

Curs de preg?tire în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?

Durata cursului este de 40 ore.


Acte necesare pentru înscriere:

1) copie buletin

2) copie certificat de na?tere

3) copie diploma bacaleureat - liceu

4)  cerere înscriere

5)  adeverin?? medical? eliberat? de c?tre medicul de familie cu men?iunea “apt pentru curs”.

Cursul urm?re?te însu?irea de c?tre cursan?i a cuno?tin?elor de baz? pe linia securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?, precum ?i dobândirea ?i antrenarea capacit??ilor de aplicare corect? ?i concret? a no?iunilor de baz? în securitatea muncii.

Competente dobândite:

  • Cunoa?terea legislatiei din domeniu ?i urm?rirea aplic?rii prevederilor acesteia;
  • Punerea în practic? a planului de evacuare ?i de prim ajutor;
  • Întocmirea ?i /sau aplicarea planului de prevenire ?i protectie ?i instructiunilor SSM;
  • Participarea la elaborarea programului de instruire;
  • Instrumentarea cercet?rii accidentelor de munc?.

 

 

Firmele din cadrul Centrului de Consultanta Transilvania sunt marci inregistrate. Reproducerea continutului acestui site fara acordul nostru este strict interzisa. Acest site folose?te cookies. Navigând în continuare, v? exprima?i acordul asupra folosirii cookie-urilor. Puteti afla mai multe detalii despre cookies aici.

Am inteles si accept.