CENTRUL DE CONSULTANTA TRANSILVANIA - BRASOV


EVALUATOR ÎN SISTEMUL  FORM?RII PROFESIONALE CONTINUE COD COR: 242411

DURATA CURS :  44 ore

 

SOLICITATI INFORMATII PENTRU INSCRIERI!

ALATURA?I-V? ABSOLVEN?ILOR NO?TRI !

REZULTATELE NE RECOMAND?!

 

Evaluatorul în sistemul form?rii profesionale continue este specialistul care coordoneaz? asigurarea calit??ii în formarea profesional?, coordoneaz? ?i controleaz? autorizarea centrelor de evaluare, coordoneaz? ?i controleaz? autorizarea furnizorilor de formare a adul?ilor, evalueaz? ?i certific? evaluatori de competen?e profesionale, evaluatori de evaluatori, evaluatori externi ?i evaluatori de furnizori ?i programe de formare.

Evaluatorul în sistemul form?rii profesionale continue este un specialist cu experien?? în managementul form?rii profesionale a adul?ilor. El de?ine toate competen?ele necesare efectu?rii proceselor de evaluare a competen?elor profesionale ?i a proceselor de evaluare a organiza?iilor care solicit? autorizarea/acreditarea ca organisme de evaluare, ca centre de evaluare ?i/sau ca furnizori de formare profesional?, precum ?i competen?e în domeniul asigur?rii calit??ii în formarea profesional? continu?, conform legisla?iei în vigoare.

Evaluator în sistemul form?rii profesionale continue cod COR 242411 cuprinde urmatoarele ocupatii:

  • Evaluator de competen?e profesionale, cod COR 242405;

  • Evaluator de evaluatori, cod COR 242409;

  • Evaluator extern, cod COR 242410;

  • Evaluator de furnizori ?i programe de formare, cod COR 242408.

 

CERTIFIC?RI OB?INUTE:

În urma absolvirii acestui curs , se va elibera  certificat de absolvire pentru ocupa?ia de Evaluator în sistemul form?rii profesionale continue, recunoscut la nivel na?ional de Ministerul Muncii ?i Ministerul Educa?iei ?i în spa?iul european.

Certificatul recunoa?te competen?ele necesare practic?rii meseriei de Evaluator în sistemul form?rii profesionale continue- cod COR 242411.


CURSUL SE ADRESEAZA:


  • Specialistilor implicati in evaluarea competentelor profesionale

  • Cadrelor didactice implicate in evaluarea performantelor scolare;

  • Persoanelor responsabile cu recrutarea personalului;

  • Persoanelor responsabile cu perfectionarea profesionala a angajatilor;

  • Managerilor resurse umane, inspectorilor de resurse umane, contabililor, consultantilor – implicati in servicii de administrare si dezvoltare a personalului;


COMPETEN?E GENERALE

 

Instruirea cursantilor pe probleme de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta.

 

COMPETENTE SPECIFICE OCUPA?IEI

Elaborarea instrumentelor de evaluare

Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare

Organizarea procesului de evaluare

Efectuarea evalu?rii

Luarea deciziei privind competen?ele candidatului

Verificarea instrumentelor de evaluare

Certificarea evaluatorilor de competen?e profesionale

Întocmirea documenta?iei necesare autoriz?rii centrelor de evaluare

Evaluarea îndeplinirii criteriilor de autorizare

Verificarea documenta?iei ?i a condi?iilor de desf??urare a programului de formare profesional?(PFP)

Aplicarea cerin?elor de asigurare a calit??ii în formarea  profesional? continu?(FPC)

Verificarea transpunerii standardului ocupa?ional/ standardului de preg?tire profesional? în programa de preg?tire

 

CONDITII DE PARTICIPARE: Absolventi studii superioare cu licenta


ACTE NECESARE LA INSCRIERE:

copie act de identitate;

copie diplom? studii superioare

copie certificat nastere;

copie certificat casatorie daca e cazul;

adeverinta medicala cu mentiunea "apt pentru curs"

 

Firmele din cadrul Centrului de Consultanta Transilvania sunt marci inregistrate. Reproducerea continutului acestui site fara acordul nostru este strict interzisa. Acest site folose?te cookies. Navigând în continuare, v? exprima?i acordul asupra folosirii cookie-urilor. Puteti afla mai multe detalii despre cookies aici.

Am inteles si accept.