CENTRUL DE CONSULTANTA TRANSILVANIA - BRASOV


Legislatia in domeniu

ORDIN nr. 163/2007.

Evaluare utilizator: / 3
Cel mai slabCel mai bun 

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1.

Normele generale de aparare impotriva incendiilor, denumite in continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanta si conditiile tehnice generale privind asigurarea cerintei esentiale "securitate la incendiu" pentru constructii, instalatii si amenajari, precum si regulile si masurile generale de prevenire si stingere a incendiilor.

CiteĹźte mai mult...
 

Legea 307 din 2006 privind apararea impotriva incendiilor

Evaluare utilizator: / 1
Cel mai slabCel mai bun 

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1.

(1) Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.

CiteĹźte mai mult...
 

Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 882 din 30 octombrie 2006

Actualizata in 27 septembrie 2010 prin Hotararea de Guvern 955 din 2010

 

CiteĹźte mai mult...
 

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006;

CAPITOLUL I
Dispozi?ii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de m?suri privind promovarea îmbun?t??irii securit??ii ?i s?n?t??ii în munc? a lucr?torilor.

(2) Prezenta lege stabile?te principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protec?ia s?n?t??ii ?i securitatea lucr?torilor, eliminarea factorilor de risc ?i accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrat? potrivit legii, instruirea lucr?torilor ?i a reprezentan?ilor lor, precum ?i direc?iile generale pentru implementarea acestor principii.

Art. 2. - Conven?iile interna?ionale ?i contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri str?ini, în vederea efectu?rii de lucr?ri cu personal român pe teritoriul altor ??ri, vor cuprinde clauze privind securitatea ?i s?n?tatea în munc?.

 

CiteĹźte mai mult...
 


Firmele din cadrul Centrului de Consultanta Transilvania sunt marci inregistrate. Reproducerea continutului acestui site fara acordul nostru este strict interzisa. Acest site folose?te cookies. Navigând în continuare, v? exprima?i acordul asupra folosirii cookie-urilor. Puteti afla mai multe detalii despre cookies aici.

Am inteles si accept.